وریز وجوهات
  رؤیت هلال با چشم مسلح س. آیا رؤیت هلال با استفاده از ابزارهای نجومی (دوربین، تلسكوپ و ...) اعتبار شرعی دارد؟ ج. كفایت رؤیت با چشم مسلّّح، مورد اشكال است.والله العالم   اثبات اول ماه س. اگر رادیو و رسانه‌ها خبر...
سه شنبه: 1397/03/1 - (الثلاثاء:6/رمضان/1439)

پاسخ ده پرسش
فارسی

موضوع:

دوشنبه / 14 مهر / 1393