دوشنبه: 1402/07/3

 

احكام زكات فطره

موضوع:

ویژه نامه ارتحال: 
برداشتن از قسمت ویژه نامه ارتحال
دوشنبه / 28 فروردين / 1402

 

 

* كسی كه موقع مغرب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده كس دیگری نیست، باید برای خودش و كسانی كه نان‌خور او هستند، هر نفری یك صاع كه تقریباً سه كیلو است گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت و مانند این‌ها را به مستحق بدهد، و اگر پول یكی از این‌ها را هم بدهد كافی است، و بنابر احتیاط، بر كسی كه موقع مغرب ماه شوال بی‎هوش باشد نیز واجب است.

* كسی كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسبی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند، فقیر است، و دادن زكات فطره بر او واجب نیست.

برخی از احکام زکات فطره

موضوع:

ویژه نامه ارتحال: 
برداشتن از قسمت ویژه نامه ارتحال

 

احكام نماز عيد فطر

موضوع:

ویژه نامه ارتحال: 
برداشتن از قسمت ویژه نامه ارتحال

 

استفتائات مربوط به احكام روزه

موضوع:

ویژه نامه ارتحال: 
برداشتن از قسمت ویژه نامه ارتحال

 

  • رؤیت هلال با چشم مسلح

س. آیا رؤیت هلال با استفاده از ابزارهای نجومی (دوربین، تلسكوپ و ...) اعتبار شرعی دارد؟
ج. كفایت رؤیت با چشم مسلّّح، مورد اشكال است.والله العالم

 

احكام روزه

موضوع:

ویژه نامه ارتحال: 
برداشتن از قسمت ویژه نامه ارتحال

استفتائات پیرامون
سفرهای دانشجوئی و حكم نماز و روزه آنها

 

مقدار مسافت شرعی
س. مقدار مسافت شرعی چند كیلومتر است؟
ج. مسافت شرعی، تقریباً 5/22 كیلومتر است.

 

 

عدم وطنیت برای محل تحصیل
س. آیا محل تحصیل، در حكم وطن محسوب می‌شود؟
ج. در حكم وطن محسوب نمی‌شود.

 

 

سفرهاي دانشجوئي و حكم نماز و روزه آنها

موضوع:

ویژه نامه ارتحال: 
برداشتن از قسمت ویژه نامه ارتحال

س1. اگر قرآن سهواً از دست انسان بیفتد، وظیفه چیست و آیا كفاره دارد؟
ج. كفاره ندارد؛ فوراً قرآن را برداشته و احترام نمایید.
س2. اگر قرآن به همراه داشته باشیم، رفتن به دست‎شویی چه صورتی دارد؟
ج. چنانچه صدق توهین به قرآن نكند، مثل این كه قرآن در جیب لباس باشد و در معرض افتادن نباشد، اشكال ندارد.
س3. قرآن خواندن خانم‎ها در ایام عادت ماهانه چه حكمی دارد؟
ج. خواندن قرآن، به جز آیه‎هائی كه سجده واجب دارد، در ایام عادت مكروه است؛ یعنی ثواب كمتری دارد.

استفتائات درباره قرآن

موضوع:

ویژه نامه ارتحال: 
برداشتن از قسمت ویژه نامه ارتحال

تعریف

اعتكاف، توقّف در مسجد است با این قید كه در این توقّف قصد و نیّت تعبّد و بندگی را داشته باشد؛ و احوط آن است كه نیّت عبادت دیگری مانند نماز و روزه و... غیر از اعتكاف را نیز ضمیمه نماید.

 

زمان اعتكاف

در هر زمانی كه روزه‌گرفتن صحیح باشد، اعتكاف نیز صحیح است؛ امّا افضل اوقات اعتكاف، ماه مبارك رمضان و افضل اوقات ماه مبارك رمضان دهه آخر آن می‌باشد.

 

 

شرایط معتكف

- عقل

احكام اعتكاف

موضوع:

س. اگر حاجی لباس احرام را با پول خمس‌ نداده خریده باشد، احرام او صحیح است یا خیر؟
ج. اگر معامله به عین پول خمس‌ نداده انجام نشده است و به ذمّه باشد، تصرّف در آن جایز است.

 

س. آیا محرم می‎تواند به وسیله سنجاق دو طرف رداء را بهم متصل كند یا گره بزند؟
ج. این كار اشكال دارد و نباید دو طرف رداء را به یكدیگر متّصل كنند.

 

س. اگر زن ها تلبیه را به طوری بلند بگویند كه اجنبی بشنود، آیا اشكال دارد یا نه؟
ج. اگر با شنیدن اجنبی جهر به تلبیه كرده، احوط و اولی، اعاده است.

 

برخی احكام حج

موضوع:

پاسخ‌های زیبای مرجع عالیقدر

به نامه گله‌مندانه یک دختر به امام زمان علیه‌السلام

 

سؤال: این نامه را به امام زمان می‌نویسم و چون ایشان را نیافتم جواب آن را از شما که نماینده ایشان می‌باشید می‌خواهم:

من نمی‌دانم تو کیستی. شاید هم وجود نداشته باشی. توهّمی باشی یا امّیدی که در نا امّیدی‌های مطلق، به آن پناه می‌برم. چون اگر به تو یقین داشتم در زندگی حقیقی‌ام جایگاهی داشتی.

پاسخ‌های زیبای مرجع عالیقدر به نامه گله‌مندانه یک دختر به امام زمان علیه‌السلام

موضوع:

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - موضوعی