رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/05/22

5. كم‌شدن دو سوم آب انگور

مسأله203. آب انگوری كه با آتش جوش آمده اگر آن قدر بجوشد كه ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن كم شود و یك قسمت آن بماند، پاك می‎شود. ولی اگر به خودی خود جوش بیاید و به آتش یا غیر آتش ثلثان شود، یا به آتش جوش بیاید و به غیر آتش ثلثان شود فقط به سركه‌شدن پاك می‎شود؛ و این حكم بنابر قول به نجاست عصیر است به جوش‌آمدن و گذشت كه اقوی طهارت است.

فارسی
اشتراک در RSS - آب، انگور، کم شدن