چهارشنبه: 1402/09/15

فارسی
جمعه / 11 فروردين / 1396

احكام وضو

مسأله305. كسی كه در كارهای وضو و شرایط آن، مثل پاك‌بودن آب و غصبی‌نبودن آن خیلی شك می‎كند، باید به شك خود اعتنا نكند.

 

فارسی

احكام ظرف‌ها

مسأله231. ظرفی كه از پوست سگ یا خوك یا مردار ساخته شده است، خوردن و آشامیدن از آن حرام است و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و كارهایی كه باید با چیز پاك انجام داد، استعمال كنند، بلكه احتیاط واجب آن است كه چرم سگ و خوك و مردار را، اگر چه ظرف هم نباشد استعمال نكنند.

 

فارسی
اشتراک در RSS - احکام