رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 1401/09/16

اذان و اقامه

95. سخن گفتن در اثنای اذان و اقامه چه صورت دارد؟

سخن نگفتن در اثنای اذان و اقامه مستحب است.

فارسی

احكام اذان و اقامه

مسأله183. اذان و اقامه باید بعد از داخل‌شدن وقت نماز گفته شود و اگر قبل از وقت بگوید ـ عمداً باشد یا سهواً ـ باطل است.

مسأله184. اقامه باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگوید، صحیح نیست.

فارسی

اذان و اقامه

مسأله181. بر نمازگزار مستحب است، قبل از نمازهای یومیّه، ابتدا اذان بگوید و بعد از آن اقامه، و سپس نماز را شروع كند.

 

فارسی

اذان و اقامه

مسأله925. برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای واجب یومیه اذان و اقامه بگویند، ولی پیش از نمازهای واجب غیر یومیه، مثل نماز آیات، مستحب است سه مرتبه بگویند: «الصَّلاة».

مسأله926. مستحب است در روز اولی كه بچه به دنیا می‎آید یا پیش از آن كه بند نافش بیفتد، در گوش راست او اذان، و در گوش چپش اقامه بگویند.

فارسی
اشتراک در RSS - اذان، اقامه