رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 1401/09/17

رایت و كپی و شكستن قفل CD

548. شكستن قفل CD و نسخه‌برداری و تكثیر آن بدون اجازه از صاحب اصلیاش چه حكمی دارد؟

اگر در موقع فروش، شرط نشكستن قفل و عدم كپی

 

شده و یا مبنیّاً بر آن فروخته شده باشد، شكستن قفل و كپی كردن خلاف شرط است و جایز نیست.

فارسی
اشتراک در RSS - رایت، کپی،