رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 1401/09/17
فارسی

احكام زكات

مسأله390. اگر حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، زكات آن واجب است. پس اگر در تمام سال یا مدتی از آن، از علف چیده‌شده یا كاشته‌شده بخورد، زكات ندارد.

فارسی
اشتراک در RSS - زکات، احکام