پنجشنبه: 1403/03/24

فروبردن تمام سر در آب

مسأله363. اگر روزه‎دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، بنا بر احتیاط واجب روزه‎اش باطل می‎شود.

مسأله364. اگر روزه‎دار بی‎اختیار در آب بیافتد و تمام سر او را آب بگیرد، یا فراموش كند كه روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمی‎شود، ولی همین كه فهمید باید فوراً سر را از آب بیرون آورد.

فارسی
يكشنبه / 16 فروردين / 1394
اشتراک در RSS - سَر، در آب، فروبردن