سه شنبه: 1403/03/8

شک در نماز

127. اگر در بین نماز ظهر شك كند كه نیت نماز ظهر كرده یا عصر، چه باید بكند؟

باید به نیت ظهر، نماز را تمام كند، و صحیح است.

128. اگر هنگام قرائت تسبیحات اربعه نماز چهار ركعتی شك كند سه ركعت خوانده یا چهار ركعت تكلیف چیست؟

شك سه و چهار در هر جای نماز كه پیش آید ـ اگر بعد از تأمل، ظّن به یك طرف پیدا نشود ـ باید بنا را بر چهار بگذارند و نماز را تمام كنند و بعد از نماز، یك

 

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1395
اشتراک در RSS - نماز، شک