دوشنبه: 1402/09/20

حذف موهای زائد بدن

563. استفاده از مواد شیمیایی یا دستگاهی كه موهای زائد بدن را برای همیشه از بین ببرد چه حكمی دارد؟

اگر به‌لحاظ طبّی ضرر قابل اعتنا نداشته باشد، اشكال ندارد.

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

تراشیدن ریش

561. تراشیدن ریش با تیغ چه حكمی دارد؟

تراشیدن ریش با تیغ و كوتاه كردن آن، اگر مثل تراشیدن باشد، حرام است. البته لازم نیست ریش بلند گذاشته شود؛ بلكه به مقداری كه صدق ریش كند كافی است.

562. موهای صورتم كم رشد و تُنُك است و زیبا نیست آیا میتوانم صورتم را تیغ بزنم تا موهای آن رشد بیشتری پیدا كند؟

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

رنگ كردن موی سر در عادت ماهانه

560. آیا حنا گذاشتن و رنگ كردن مو در ایام عادت مكروه است؟

بلی خضاب كردن سر به حنا و غیر آن در حال حیض و جنابت كراهت دارد.

 

فارسی

نفرین به دیگران

559. در مواردی كه از شخص ناراحتی داشته باشیم میتوانیم آرزوی شكست او را بكنیم؟

مسلمان باید همواره خیرخواه دیگران باشد و آرزوی شكست برای دیگران معمولا از بخل و حسد سرچشمه می‎گیرد كه هر دو از رذائل اخلاقی است و باید با آن مبارزه كرد.

فارسی

فال‌گیری

558. اعتماد به فال‌گیر و طالعبین و كفبین از نظر شرعی چه حكمی دارد؟

این‌گونه امور، مستند شرعی ندارد و دلیلی نیز بر اعتماد

 

به حرف ایشان در دست نیست. علاوه بر این، اعتماد به این امور در بعضی موارد، موجب گمراهی و كدورت و اختلاف دوستان و نزدیكان می‎گردد.

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

تقلّب در امتحان

556. تقلب چه حكمی دارد؟

تقلب نوعی خیانت است و جایز نیست؛ و خیانت در مسائل علمی، از سایر موارد، زشت‎تر است و در شأن مسلمان نیست.

557. اگر طرف مقابل راضی به تقلب از روی نوشته او باشد، چگونه است؟

رضایت طرف مقابل برای تقلب تأثیری در حكم ندارد.

فارسی

استخاره

555. استخاره چیست و عمل به آن واجب است یا خیر؟

استخاره طلب خیر از خداوند متعال است و مورد آن جایی است كه در انجام كاری، شخص، تحقیق خود را انجام داده ولی به نتیجه نرسیده و مردد باقی مانده است، كه می‎تواند استخاره كند. عمل به استخاره واجب نیست؛ لكن اگر استخاره بد آمد، بهتر است با آن مخالفت نشود.

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

صیغه برادری

554. صیغه برادری را توضیح دهید.

چنان‌كه در مفاتیح الجنان آمده است، پیامبراكرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) در روز عید غدیر بین اصحاب خود عقد اخوّت و برادری منعقد فرمودند. مضمون این عقد، تعهد دو برادر دینی در برابر یكدیگر است تا در دعا و زیارت یكدیگر را یاد كنند و اگر در قیامت توفیق شفاعت یافتند، همدیگر را از یاد نبرند. توضیح بیشتر را در اعمال روز عید غدیر در كتاب مفاتیح الجنان ملاحظه فرمایید.

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

دروغ مصلحتی

553. دروغ مصلحتی چه حكمی دارد؟

دروغ مصلحتی به معنایی كه نزد مردم رایج است و در واقع دروغ منفعتی است، حرام است. موارد جواز دروغ در اسلام مشخص است؛ ازجمله آنها وجود مصلحت اهمّ، مثل حفظ جان مؤمن یا رفع نزاع بین دو مسلمان می‎باشد.

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

غیبت

550. غیبت كردن در مسائلی كه اگر درباره آن صحبت نشود؛ حل نمیشود، چگونه است؛ مثلاً درباره استادی كه خوب درس نمیدهد؟

بیان نقاط ضعف استادان نزد مسئولان به‌عنوان گزارش اشكال ندارد. و به‌طوركلی در مواردی كه مصلحت غیبت، اهمّ از مفسده آن باشد غیبت حرام نیست.

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احکام شرعی