رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 1401/09/17

آب قلیل

مسأله38. آب قلیل به محض برخورد با نجاست، نجس می‎شود، مگر آنكه با فشار به چیز نجس بریزد كه در این صورت فقط قسمتی كه با نجس برخورد كرده و آنچه بعد از آن است، نجس می‎شود؛ مانند ظرف آبی كه از بالا بر چیز نجس ریخته می‎شود، و آب‎های بالا و داخل ظرف پاك است.

فارسی

اقسام آب مطلق

مسأله36. آب، یا از زمین می‎جوشد؛ یا از آسمان می‎بارد؛ یا نه می‎جوشد و نه می‎بارد.

ـ آبی كه از آسمان ببارد «باران» است.

ـ آبی كه از زمین می‎جوشد، اگر جریان داشته باشد؛ مانند آب چشمه و قنات «آب جاری» است و اگر بدون جریان باشد، «آب چاه» است.

فارسی

احكام آب مضاف:

مسأله35. ممكن است چیز كثیفی را تمیز كند، ولی هرگز چیز نجس را پاك نمی‎كند (و از مطهّرات نمی‎باشد).

ـ اگر با نجاست برخورد كند، نجس می‎شود؛ هرچند نجاست كم باشد و بو یا رنگ یا مزّه آب عوض نشود.

ـ وضو و غسل با آن باطل است.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احکام شرعی