رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 1401/09/17

سقط جنین

471. در هفتههای اول حاملگی كه هنوز خلقت جنین كامل نشده است، سقط جنین چه صورتی دارد؟

پس از انعقاد نطفه، سقط جنین حرام است و موجب دیه می‎گردد و دیه آن برحسب مراحل خلقت جنین از بیست تا هزار دینار طلا است. ]دینار معادل 18 نخود طلای مسكوك است[

 

472. سقط جنین نامشروع، چه حكمی دارد؟

جایز نیست.

فارسی

صله رحم

567. اگر پدر و مادر، با بستگان خود قطع رابطه كنند،

 

تكلیف فرزندان چیست؟

فرزندان به وظیفه خود عمل نمایند؛ مگر آنكه رفتن آنها موجب آزار والدین باشد كه در این صورت، می‎توانند با نامه یا تماس تلفنی، صله رحم نمایند.

568. چه موقع قطع رحم جایز است؟

فارسی

احکام نگاه کردن

454. آیا پزشك معالج به مریض مَحرم است؟

پزشك، به مریض محرم نیست، ولی در مواقعی كه معالجه متوقف بر نگاه یا لمس مریض است، به مقدار ضرورت می‎تواند نگاه یا لمس كند و درصورتی‌كه لمس

 

با دستكش یا از روی حایل دیگری‌ كافی باشد، لمس مستقیم جایز نیست.

455. آیا نگاه كردن نامحرم به روی پا تا مچ كه در نماز، الزامی برای پوشاندن آن نیست، حرام است؟

فارسی

لباس شهرت

453. معیار لباس شهرت چیست؟

لباس شهرت، لباسی است كه پوشیدن آن به‌خاطر رنگ، كیفیت دوخت، یا علل دیگر مناسب نیست، به‌طوری‌كه اگر آن را در برابر مردم بپوشند، توجه آنان را به خود جلب می‎كند، و انگشت‌نما می‎شوند.

فارسی

پوشیدن لباس سیاه

451. آیا پوشیدن لباس سیاه در عزای امام‌حسین(علیه‌السلام) كراهت دارد؟

 

پوشیدن لباس مشكی در سوگواری امام‌حسین× از مصادیق تعظیم شعائر و دارای رجحان شرعی است و كراهت ندارد. بسیاری از فقهای بزرگوار و مراجع تقلید در روز عاشورا از قبای سیاه استفاده می‎كردند.

452. آیا لباس خانمها حتماً باید سیاه باشد؟

فارسی

لباس آستین‌كوتاه

450. آیا پوشیدن لباس آستین‌كوتاه برای آقایان جایز است؟

چنانچه مرد بداند زنان با قصد لذت به دستانش نگاه می‎كنند، احتیاط واجب پوشاندن آن است.

فارسی

حجاب توریست‎ها

449. آیا لازم است حجاب را برای توریستها الزامی كنیم؟

افراد توریست، از جهت حكم فقهی حجاب، تابع دین خود هستند؛ لكن همان‌گونه كه ملزم به رعایت دیگر قوانین كشور هستند نباید اجازه داده شود برخلاف ارزش‎های دینی و فرهنگی كشور اقدام كنند، و موجب اشاعه فساد و ابتذال اخلاقی شوند.

فارسی

احکام حجاب و پوشش

440. آیا رعایت حجاب در مقابل پسرخاله و پسرعمو لازم است، اگرچه مسنتر از خودم و جای پدرم باشند؟

پسرعمه، پسرخاله، پسردایی و پسرعمو همه نامحرم هستند و رعایت حجاب در برابر آنها واجب و ترك آن گناه است؛ و بالا بودن سن آنان موجب تغییر حكم نیست.

 

فارسی

ارتباط با نامحرم

433. سلام بر نامحرم چه حكمی دارد؟

در محیط‎های جمعی سلام بر جمع مانعی ندارد؛ ولی بهتر است از سلام‎های خصوصی كه نوعاً زمینه‌ساز فتنه

 

است، اجتناب شود. از امیرمؤمنان× روایت شده است كه فرمود: «من به زن جوان سلام نمی‎كنم؛ زیرا می‎ترسم در قلبم چیزی خلجان كند كه مطلوب پروردگار نیست».

434. آیا صحبت با نامحرم در محیط خلوت و به مدت طولانی جایز است؟

فارسی

شیر دادن و محرمیّت

431. اگر دختر، شیر خانمی غیر از مادر خود را بخورد، به كدام‌یك از فرزندان آن زن محرم میشود؟ آیا فرزند مادر رضاعی به برادر و خواهر این دختر محرم میشود؟

اگر شیر خوردن به مقدار رضاع كامل و با شرایط آن بوده، این دختر به تمام فرزندان آن زن محرم می‎شود.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احکام شرعی