پنجشنبه: 1403/03/24

مَحرم و نامَحرم

420. دایی مادر و عموی پدر بر ما محرمند؟

به‌طوركلی محارم نَسَبی مثل: پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ‎های پدری و مادری، برادر، خواهر، فرزندان برادر، فرزندان خواهر، دایی، خاله، عمو، عمه خود شخص، دایی‎ها و خاله‎ها و عموها و عمه‎های پدر و مادر، همه به انسان محرمند.

421. محرمیت خاله و دایی و امثال آن در چه حدی است؟

محارم نسبی می‎توانند بدن یكدیگر را، جز عورتین، بدون

 

فارسی
سه شنبه / 14 ارديبهشت / 1395

نفقه زن و فرزند

419. آیا پدر خانواده در صورت تخلّف از پرداخت نفقه همسر و فرزندان، ضامن است؟

شوهر در صورت تخلّف از پرداخت نفقه همسر، ضامن است و باید جبران نماید، اما اگر پدر نفقه فرزند را نداد، گناه كرده ولی ضمان شرعی ندارد.

فارسی

مهریه و درآمد زن

416. آیا زن میتواند هرگونه خواست، در مهریهاش تصرف كند؟

مهریه، ملك زن است و اختیار تصرف با خود او است؛ گرچه مشورت با شوهر در مصرف آن، می‎تواند مانع از اختلافات خانوادگی شود.

417. خانمی كه چند سال درآمد خود را در خانه خرج كرده است آیا از شوهر طلبكار است؟

فارسی

فسخ عقد و طلاق

412. فسخ عقد نكاح، در چه مواردی جایز است؟

اگر یكی از عیوبی‌كه موجب فسخ می‎شود و در توضیح‌المسائل ذكر شده است، در زن یا مرد موجود باشد، طرف مقابل حق فسخ دارد و نیز اگر عقد را مشروط یا مبنی بر وجود وصفی در عروس یا داماد جاری ساخته باشند و خلاف آن ثابت شود، برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد.

فارسی
سه شنبه / 14 ارديبهشت / 1395

عقد ازدواج

399. آیا خواندن صیغه عقد ازدواج، درحالی‌كه زن در عادت ماهانه باشد، صحیح است؟

اشكال ندارد؛ و پاك بودن زن در وقت خواندن عقد، شرط صحت عقد نیست.

400. آیا عقد ازدواج نیاز به شاهد دارد؟

در ازدواج دائم یا موقت، نیاز به حضور شاهد نیست.

401. آیا ازدواج دختر سید با غیر سید اشكال دارد؟

خیر، اشكالی ندارد؛ لكن سزاوار است شوهر، حرمت همسر سیده خود را بیش‎تر رعایت كند.

فارسی
سه شنبه / 14 ارديبهشت / 1395

رشوه

398. دادن رشوه برای حل مشكل اداری چه صورت دارد؟ و با اضطرار چگونه است؟

پرداخت پول یا اموال دیگر ازطرف فرد مراجعه‌كننده به كارمندان ادارات كه مكلف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند منجر به فساد ادارات خواهد شد، و عملی است كه ازنظر شرعی حرام محسوب می‎شود و دریافت‌كننده حق تصرف در آن مال را ندارد و باید به صاحبش مسترد نماید؛ بلی چنانچه احقاق حق، متوقف به پرداخت وجه باشد، برای دهنده اشكال ندارد.

فارسی
دوشنبه / 13 ارديبهشت / 1395

برد و باخت در ورزش

397. حكم برد و باخت و جوایز در بازیهای ورزشی مثل فوتبال و والیبال چیست؟

جوایزی كه ازطرف سازمان‎ها و مؤسسات پرداخت می‎شود، حلال است؛ ولی اگر جایزه از سوی بازیكنان باشد و بازی با شرط برد و باخت برگزار شود، قمار و حرام است.

فارسی

شرط‌بندی

396. شرط‌بندی حلال است یا حرام؟

شرط‌بندی در مواردی مثل مسابقات اسب‌دوانی و

 

تیراندازی با شرایط مقرّر جایز، و در سایر موارد جایز نیست.

 

فارسی
دوشنبه / 13 ارديبهشت / 1395

رهن

393. معنی رهن چیست؟

رهن یا گرو گذاشتن، آن است كه بدهكار مالی را نزد طلبكار می‎گذارد تا اگر طلب او را به موقع پرداخت نكرد، طلبكار بتواند طلب خود را از آن مال بردارد.

فارسی
دوشنبه / 13 ارديبهشت / 1395

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احکام شرعی