رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 1401/09/16

ازدواج

مسأله453. كسی كه به‌واسطه نداشتن همسر به حرام می‎افتد؛ مثلاً به نامحرم نگاه می‎كند، واجب است ازدواج كند.

فارسی

زنانی كه ازدواج با آنان حرام است

مسأله 2393. ازدواج با زن‎هایی كه با انسان محرم هستند، مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن حرام است.

مسأله 2394. اگر كسی زنی را برای خود عقد نماید، اگر چه با او نزدیكی نكند، مادر و مادر مادر آن زن، و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می‎شوند.

فارسی

ازدواج و زناشویی

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال می‎شود و آن بر دو قسم است: دائم و غیر دائم. عقد دائم آن است كه مدت زناشویی در آن معین نشود و زنی را كه به این قسم عقد می‎كنند زوجه دائمه می‎گویند، و عقد غیر دائم آن است كه مدت زناشویی در آن معین شود، مثلاً زن را به مدت یك ساعت یا یك روز یا یك ماه یا یك سال یا بیشتر عقد نمایند، و زنی را كه به این قسم عقد كنند، متعه و صیغه می‎نامند.

فارسی
  1.  آیا اذن پدر در ازدواج (موقت یا دائم) دختری که رشیده است و صلاح و فساد خود را درک می‌کند شرط است؟

ج. به‌نظر اینجانب بنابر احتیاط لازم اذن پدر یا جدّ پدری دختر باکره در صحّت نکاح او شرط است و رشیده بودن، مجوز عدم اذن نیست، ولی چون به‌نظر حقیر بنابر احتیاط است، رجوع به غیر - که این شرط را معتبر نداند - جایز است با رعایت الاعلم فالاعلم.

فارسی
اشتراک در RSS - ازدواج