سه شنبه: 1403/03/8

درجات امر به معروف و نهی از منكر

مسأله 2863. لازمه ایمان به خداوند متعال و ایمان به انبیاء عظام صلوات الله علیهم اجمعین و ایمان به احكام الهی آن است كه شخص مؤمن، قلباً از منكر و معصیت خداوند متعال، منزجر باشد، و منكر را قلباً انكار كند.

فارسی
يكشنبه / 26 بهمن / 1393

شرایط امر به معروف و نهی از منكر

مسأله 2862. شرایط امر به معروف و نهی از منكر پنج چیز است:

اول ـ آن كه آمر و ناهی، معروف و منكر را بشناسد، و یقین داشته باشد به وجوب معروف و حرمت منكر، و ایمن باشد از اشتباه خودش.

دوم ـ آن كه احتمال بدهد كه امر و نهی او تأثیر داشته باشد. پس اگر احتمال عقلایی ندهد كه امر و نهی او اثر دارد، وجوب آن ساقط می‎شود.

فارسی
اشتراک در RSS - امر به معروف