رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 1401/05/17

غسل جنابت

مسأله363. غسل جنابت برای تحصیل طهارت از جنابت مستحب است و برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‎شود، ولی برای نماز میت و سجده شكر و سجده‎های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.

مسأله364. لازم نیست در وقت غسل نیت كند كه غسل واجب یا مستحب می‎كنم و اگر فقط به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم غسل كند كافی است.

فارسی

اعمالی كه بر جنب مكروه است

مسأله362. نه عمل بر جنب مكروه است:

اول و دوم ـ خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا دست‎ها را بشوید مكروه نیست.

سوم ـ خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‎هایی كه سجده واجب ندارد.

چهارم ـ رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط‎های قرآن.

پنجم ـ همراه‌داشتن قرآن.

فارسی

اعمالی كه بر جنب حرام است

مسأله361. پنج عمل بر جنب حرام است:

اول ـ رساندن جایی از بدن به خط قرآن، یا به اسم خدا و سائر اسما و صفات خاصه

 

خدا، و بنابر احتیاط رساندن جایی از بدن به نام پیغمبران و ائمه علیهم السلام، و حضرت زهرا علیها السلام، به طوری كه در وضو گفته شد.

فارسی

احكام جنابت

 مسأله351. اگر انسان جنب شود، برای كارهایی مانند نماز كه شرط آن طهارت است باید غسل كند، و سبب جنابت دو چیز است:

اول ـ جماع.

دوم ـ بـیرون‌آمـدن منی، چه در خـواب باشد یا بیـداری، كم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی‎شهوت، با اختیار باشد یا بی‎اختیار.

فارسی
اشتراک در RSS - جنابت