رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 1401/07/3

Method of Ascertaining the First Day of a Month

 

1739. The 1st day of a month is ascertained by the following five ways:

فارسی

People on Whom Fasting is Not Obligatory

 

1734. Fasting is not obligatory on a person who cannot fast because of his old age, or for whom fasting causes extreme hardship. However, in latter case, he should give one Mudd food to a poor person for every fast and even in the first case, as per obligatory precaution, he should give one Mudd food as well.

فارسی

Rules Regarding the Qadha Fast

 

1703. If an insane recover from insanity, it will not be obligatory upon him to offer Qadha for the fasts, which he did not observe when he was insane.

فارسی

Kaffarah for the Fast

 

1669. A person on whom it is obligatory to give Kaffarah for the fast of Ramadhan:

فارسی

Instances where Qadha and Kaffarah are Obligatory

 

1667.  If a person who is fasting in the month of Ramadhan becomes Junub (enters the state of Janabat) at night, and according to the details mentioned in the rule no. 1640 wakes up and sleeps again until Adhan for Fajr prayers or if he wakes up, and

 

فارسی

Things, which are Makrooh for a Person Observing Fast

 

1666. Certain things are Makrooh for a person observing fast, some of them are as follows:

فارسی

Things that invalidate a Fast

 

1581. Nine acts that invalidates fast are as follows:

فارسی

Niyyat for Fasting

 

فارسی

Rules of Fasting

 

 

Fasting means that a person must avoid all those things, in obedience to the commands of Allah, from the time of Adhan for Fajr prayers until Maghrib, which will be described later, which invalidates the fasting.

فارسی
  1. هنگامی كه روزه میگیرم، بدنم به‌شدت سست میشود و نمیتوانم كارهایی مثل درس خواندن را انجام دهم، وظیفه من چیست؟

ج. این‌گونه ضعف و سستی‎ها تقریباً لازمه روزه است و برای نوع افراد پیش می‎آید و نمی‎توان به‌خاطر آن، روزه را خورد. می‎توانید سحر از غذای مقوی استفاده كنید و ساعات خواب شب را كمی بیشتر نمایید تا در روز دچار مشكل نشوید.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - روزه