رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 1401/09/9

مكروهات لباس نمازگزار

مسأله874. چند چیز در لباس نمازگزار مكروه است و از آن جمله است: پوشیدن لباس سیاه و چرك و تنگ و لباس شرابخوار و لباس كسی كه از نجاست پرهیز نمی‎كند، و لباسی كه نقش صورت دارد، و نیز بازبودن تكمه‎های لباس، و دست‌كردن انگشتری كه نقش صورت دارد مكروه می‎باشد.

فارسی

مستحبات لباس نمازگزار

مسأله873. چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است كه از آن جمله است: عمامه با تحت‌الحنك، پوشیدن عبا و لباس سفید و پاكیزه‌ترین لباس‎ها و استعمال بوی خوش و دست‌كردن انگشتر عقیق.

فارسی

مواردی كه لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد

مسأله856. در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:

اول ـ آن كه به واسطه زخم یا جراحت یا دملی كه در بدن او است، لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد.

دوم ـ آن كه بدن یا لباس او به مقدار كمتر از درهم ـ كه تقریباً به اندازه یك اشرفی می‎شود ـ به خون آلوده باشد.

فارسی

شرط ششم

مسأله842. لباس مرد نمازگزار حتی عرقچین و بند شلوار او نیز بنابر احتیاط باید ابریشم خالص نباشد، و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است.

 

مسأله843. اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن كه زیادتر از چهار انگشت بسته است ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام، و نماز در آن باطل است.

فارسی

شرط پنجم

مسأله839. پوشیدن لباس طلابافت در هر حال برای مرد حرام، و نماز با آن باطل است، ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشكال ندارد.

فارسی

شرط چهارم

مسأله832. لباس نمازگزار باید از حیوان حرام‌گوشت نباشد، و اگر مویی از آن هم همراه او باشد، نمازش باطل است.

مسأله833. اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام‌گوشت، مانند گربه

 

فارسی

شرط سوم

مسأله829. لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان مرده‎ای كه خون جهنده دارد، یعنی حیوانی كه اگر رگش را ببرند خون از آن جستن می‎كند، نباشد، بلكه اگر از حیوان مرده‎ای كه مانند ماهی و مار خون جهنده ندارد لباس تهیه كنند، احتیاط واجب آن است كه با آن نماز نخواند.

فارسی

شرط دوم

مسأله823. لباس نمازگزار باید مباح باشد، و كسی كه می‎داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، اگر عمداً در لباس غصبی یا در لباسی كه نخ یا تكمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند، باطل است.

مسأله824. كسی‎كه می‎داند پوشیدن لباس‎غصبی حرام است، ولی نمی‎داند نماز را باطل می‎كند، اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند، نمازش باطل است.

فارسی

شرط اول

مسأله807. لباس نمازگزار باید پاك باشد، و اگر كسی عمداً با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

مسأله808. كسی كه نمی‎داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است، اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، بنابر احتیاط لازم نمازش باطل می‎باشد.

فارسی

شرایط لباس نمازگزار

مسأله806. لباس نمازگزار شش شرط دارد:

اول ـ آن كه پاك باشد.

دوم ـ آن كه مباح باشد.

سوم ـ آن كه از اجزاء مردار نباشد.

چهارم ـ آن كه از حیوان حرام‌گوشت نباشد.

پنجم و ششم ـ آن كه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طلابافت نباشد، و تفصیل این‌ها در مسائل آینده گفته می‎شود.

فارسی
اشتراک در RSS - لباس نمازگزار