شنبه: 1402/09/11

فارسی
پنجشنبه / 9 ارديبهشت / 1400

س. چرا روزه واجب است؟

ج. چنانچه می‎دانیم روزه ‌دارای فواید، حكمت‎ها، مصالح روانی و اخلاقی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی و حتّی سیاسی است. برخی از حكمت‎های اجتماعی روزه عبارتند از:

فارسی

س. چرا روزه واجب است؟

ج. چنانچه می‎دانیم روزه ‌دارای فواید، حكمت‎ها، مصالح روانی و اخلاقی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی و حتّی سیاسی است. برخی از حكمت‎های اجتماعی روزه عبارتند از:

فارسی
فارسی

س. با استناد به كدام منبع فقهی و چه ادلهﺍی سنّ تكلیف دختران را 9 سال می‌دانید؟

ج. خداوند متعال كه خالق پسر و دختر است و قدرت و آمادگی و اسرار وجودی آنها را می‌داند تفاوت گذاشته، سپس پیغمبر اكرم و ائمه هدی علیهم‌السلام آن را به ما خبر دادهﺍند و جهت آن را خودشان می‌دانند و آنچه برای ما روشن است و هیچ تردیدی در آن نداریم اصل حكم است و همین اندازه برای وجوب اطاعت و معذور نبودن در مخالفت كافی‌است و اصل حكم از منابع فقهی مانند روایات به دست آمده است.

فارسی
فارسی

س. چرا ما باید راز و نیازهای خود را به زبان عربی و دعاهای تکراری که صحبت‌های شخصی با خداوند است مانند دعای کمیل که صحبت امام علی (ع) با خداوند است انجام دهیم؟ راز و نیاز کردن به این طریق، زیبا که نیست حتی برای خیلی‌ها خسته‌کننده است و اصلاً حال خوبی به انسان دست نمی‌دهد؛ مگر خداوند عرب‌زبان است یا اینکه ما انسان‌ها و خداوند مانند کامپیوتر یا ماشینی شبیه می‌مانیم که یک‌سری کارها را روزانه علی‌رغم میلمان تکرار کنیم؟

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مسائل متفرقه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها