رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 1401/11/17

نماز شب

مسأله347. نماز شب یازده ركعت است كه بدین ترتیب خوانده می‎شود:

دو ركعت                                          به نیّت نافله شب.

دو ركعت                             به نیّت نافله شب.

دو ركعت                             به نیّت نافله شب.

فارسی

وقت نماز عید

مسأله345. وقت نماز عید، از طلوع آفتاب است تا ظهر.

مسأله346. مستحب است، در عید فطر، بعد از بلندشدن آفتاب، افطار كنند و زكات فطره[1] را هم بدهند، سپس نماز عید را بخوانند.

فارسی

نماز عید

مسأله344. در دو عید «فطر» و «قربان» خواندن نماز مخصوص عید مستحب است.

 

فارسی

نمازهای مستحب[1]

مسأله343. نمازهای مستحب بسیار است و این نوشته گنجایش تمام آنها را ندارد، امّا برخی از آنها كه اهمیت بیشتری دارند را می‎آوریم:

 

فارسی

شرایط نماز جماعت

مسأله317. هنگام برپایی نماز جماعت، شرایط زیر باید مراعات شود:

1. مأموم از امام جلوتر نایستد، و احتیاط واجب آن است كه كمی عقب‎تر بایستد.

2. جایگاه امام جماعت از جایگاه مأمومین، بالاتر نباشد.

 

فارسی

اهمیّت نماز جماعت

گذشته از آنكه در روایات زیادی، برای نماز جماعت، اَجر و پاداش بسیاری وارد شده است، با دقّت در برخی از مسائل احكام، به اهمیت این عبادت پی می‎بریم، و در اینجا به برخی از آنها اشاره می‎كنیم:

 

مسأله311. شركت در نماز جماعت برای هركس مستحب است، به‌ویژه برای همسایه مسجد.

فارسی

نماز جماعت

وحدت امّت اسلامی، ازجمله مسائلی است كه اسلام، به آن اهمیّت بسیاری داده است، و برای حفظ و ادامه آن، برنامه‎های ویژه‎ای دارد؛ یكی از آنها نماز جماعت است.

در نماز جماعت، یكی از نمازگزاران كه دارای ویژگی خاصّی است پیشاپیش جمعیّت می‎ایستد و دیگران در صفوفی منظم، پشت سر او و هماهنگ با او نماز را به‌جا می‎آورند.

فارسی

نماز قضای پدر و مادر

مسأله309. تا انسان زنده است، اگرچه از خواندن نماز خود عاجز باشد، دیگری نمی‎تواند نمازهای او را قضا كند.

 

فارسی

نماز قضا

نماز قضا، نمازی را گویند كه بعد از وقت خوانده شود.

مسأله298. انسان باید نمازهای واجب را در وقت معیّن آن بخواند و چنانچه بدون عذر نمازی از او قضا شود، گناهكار است و باید توبه كرده و قضای آن را هم به‌جا آورد.

مسأله299. در دو مورد، به‌جا آوردن قضای نماز، واجب است:

فارسی

قصد ده روز

مسأله296. مسافری كه قصد كرده ده روز در محلی بماند، اگر بیشتر از ده روز در آنجا بماند، تا وقتی مسافرت نكرده است باید نمازش را تمام بخواند و لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز كند.

مسأله297. اگر مسافر از قصد ده روز برگردد:

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نماز