سه شنبه: 1403/03/8

چگونه وضو باطل می‎شود؟

مسأله104. اگر یكی از امور زیر از انسان سر بزند، وضو باطل می‎شود:

ـ خارج‌شدن ادرار یا مدفوع یا باد روده از انسان.

ـ خواب؛ چنانچه چشم نبیند و گوش نشود.

ـ چیزهایی كه عقل را از بین می‎برد؛ مانند دیوانگی، مستی و بیهوشی.

فارسی
سه شنبه / 11 فروردين / 1394

چیزهایی كه باید برای آنها وضو گرفت

مسأله100. انسان باید برای نماز، به‌جز نماز میّت، و برای طواف واجب كعبه و برای رساندن جایی از بدن به نوشته قرآن و اسم خداوند وضو بگیرد.

مسأله101. اگر نماز یا طواف بدون وضو انجام شود، باطل است.

مسأله102. كسی كه وضو ندارد نباید جایی از بدن خود را به این نوشته‎ها برساند:

فارسی

وضوی جبیره‎ای

دوایی كه بر زخم و مانند آن می‎گذارند یا چیزی كه با آن زخم و شكستگی را می‎بندند، «جَبیره» نام دارد.

مسأله88. شخصی كه بر اعضای وضویش، زخم یا شكستگی است، اگر بتواند به‌طور معمول وضو بگیرد، باید چنین كند؛ مثلاً روی زخم باز است و آب برایش ضرر ندارد و یا روی زخم بسته است، ولی بازكردن آن امكان دارد و آب برای آن ضرر ندارد.

فارسی

توضیح شرایط وضو

مسأله71. وضو با آب نجس و مضاف باطل است، خواه بداند آن آب نجس یا مضاف است یا نداند، یا فراموش كرده باشد.

مسأله72. آب وضو باید مباح باشد، بنابراین در موارد زیر وضو باطل است:

ـ وضوگرفتن با آبی كه صاحب آن راضی نیست (راضی‌نبودن او معلوم باشد).

ـ آبی كه معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه.

فارسی

شرایط وضو

مسأله70. با بودن شرایط زیر، وضو صحیح و با نبودن حتّی یكی از آنها وضو باطل است:

1. آب وضو پاك باشد (نجس نباشد).

2. آب وضو و مكانی كه در آن وضو می‎گیرد، مباح باشد (غصبی نباشد).

3. آب وضو مطلق باشد (مضاف نباشد).

4. ظرف آب وضو مباح باشد (به شرحی كه خواهد آمد).

فارسی
سه شنبه / 11 فروردين / 1394

مسح

مسأله59. جای مسح، یك قسمت از چهار قسمت سر، كه بالای پیشانی است ـ جلوی سر ـ می‎باشد.

مسأله60. مسح سر، باید مقداری باشد كه اگر كسی ببیند، بگوید مسح كرد.

مسأله61. احتیاط مستحب آن است كه سر را به پهنای سه انگشت بسته و طول یك انگشت مسح كند.

 

فارسی
سه شنبه / 11 فروردين / 1394

شستن

مسأله55. در وضو انسان باید ابتدا صورت را از جایی كه موی سر روییده تا آخر چانه، از بالا به پایین و به اندازه فاصله بین دو انگشت میانی و شست در عرض، صورت را بشوید و برای آنكه یقین كند مقدار واجب را شسته، باید كمی اطراف صورت را هم بشوید.

مسأله56. بعد از شستن صورت، باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشت‌ها بشوید.

فارسی
سه شنبه / 11 فروردين / 1394

چگونه وضو بگیریم؟

مسأله54. برای انجام وضو، انسان باید ابتدا صورت، سپس دست راست و بعد از آن دست چپ را به‌قصد وضو بشوید، آن‌گاه با رطوبتی كه از شستن دست بر كف آن است، سر را مسح كند؛ یعنی دست را بر آن بكشد و سپس پای راست و در آخر، پای چپ را مسح نماید.

 

فارسی

وضـو

نمازگزار باید قبل از انجام نماز، وضو گرفته و خود را برای انجام این عبادت بزرگ آماده كند.

در برخی از موارد هم باید «غسل» كند؛ یعنی تمام بدن را با آداب مخصوص بشوید و هرگاه نتواند وضو بگیرد یا غسل كند، باید به‌جای آن عمل دیگری به نام «تیمّم» انجام دهد كه در این قسمت با احكام هریك آشنا خواهید شد.

فارسی
سه شنبه / 11 فروردين / 1394

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - وضو