پنجشنبه: 10/خرد/1403 (الخميس: 22/ذو القعدة/1445)

 دورى از قرآن، علت وجود ضعف و نقص

بنده از ‌روی تحقیق می‌گویم هر كمبود و نقصی كه داریم برای این است كه از قرآن فاصله گرفته‌ایم. هر‌چه به قرآن نزدیك شویم كمبودها و نقایص از بین می‌رود.

ضعف‌هایی كه الان در جامعه ماست؛ ضعف‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی همه به ‌خاطر دوری از قرآن است.

نويسنده: