جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

ویژگی‌ها و فضیلت‌های قرآن

ایشان با بیان اینكه یكی از شفعای روز قیامت قرآن مجید است، افزودند: «قرآن، دنیا و آخرت بشر را تأمین می‌كند و آشنایی با معارف قرآن مجید، همه‌ معارف حقیقی را به روی انسان باز می‌كند».

معظم‌له با اشاره به حدیثی از رسول گرامی اسلام ‌(ص) خطاب به سلمان فارسی، به بیان فضیلت‌های قرائت قرآن مجید پرداختند و اظهار داشتند: «البته شرط اول ایمان است و اینكه شخص نسبت به تكالیف شرعی و دینی خود احساس مسئولیت داشته باشد و گرنه قرآن را منافقین هم می‌خواندند و حفظ می‌كردند».

 

مرجع تقلید شیعیان، علمایی را نام بردند كه در عین اینكه به دین پیامبر گرامی اسلام(ص) كافر بودند ولی در مقابل حقیقت و حقانیت قرآن سرتعظیم فرود آورده و به آن اقرار كرده بودند، و بیان داشتند: «این كتابی است كه مردم را از تاریكی‌ها نجات می‌دهد و در روشنایی وسیع قرار می‌دهد. مگر می‌شود به آیات قرآن كافر شد؟ مگر می‌شود به این هدایت‌های قرآنی، به این معانی و دستورات كه در رشته‌های حیات بشری در قرآن آمده است، كافر شد؟ مگر می‌شود این مطالب و معانی بلندی كه در قرآن مجید آمده است را قبول نداشت؟»

نويسنده: