سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

6. انتقال

مسأله210. اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی كه خون جهنده دارد، یعنی حیوانی كه وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‎كند، به بدن حیوانی كه خون جهنده ندارد برود و خون آن حیوان حساب شود، پاك می‎گردد، و این را انتقال گویند. پس خونی كه زالو از انسان می‎مكد چون خون زالو به آن گفته نمی‎شود و می‎گویند خون انسان است، نجس می‎باشد.

مسأله211. اگر كسی پشه‎ای را كه به بدنش نشسته بكشد و نداند خونی كه از پشه بیرون آمده از او مكیده یا از خود پشه می‎باشد، پاك است. و هم‌چنین است اگر بداند از او مكیده ولی جزء بدن پشه حساب شود، اما اگر فاصله بین مكیدن خون و كشتن پشه به قدری كم باشد كه بگویند خون انسان است، آن خون نجس می‎باشد. و اگر بداند كه آن خون را از انسان مكیده و شك كند كه جزء بدن پشه شده یا نه، احتیاط اجتناب از آن است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: