شنبه: 5/اسف/1402 (السبت: 14/شعبان/1445)

غسل

گاهی برای نماز و سایر كارهایی كه باید با وضو انجام داد، غسل واجب می‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: