پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

غسل مَسّ میت

مسأله124. اگر كسی جایی از بدن خود را به بدن انسان مرده‎ای كه سرد شده و غسلش نداده‎اند برساند، باید غسل مَسّ میت كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: