سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

به‌سوی روشنی باطن

در این خودسازی، انسان نقش اساسی و بنیادی دارد؛ انجام وظایف و تكالیف و عبادات و ترك گناه كه ادامه یافت، روشنی باطن بیشتر و بیشتر می‎شود، و سفر آنان الی الله و به‌سوی خدا شتاب می‎گیرد تا تمام قلب، روشن و منوّر گردد‌؛ و به‌عكس ارتكاب محرّمات، گناهان و ترك عمل به هدایت‌های دینی قلب را تاریك و سیاه و روح را آلوده و تباه می‎سازد.

 

موضوع: 
نويسنده: