جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

همنشینی با علما

و از طرف دیگر، فرزندش را به ملازمت محضر علما و مجالست فضلا، كه سبب رفع جهل و موجب اخلاق حسنه است، توصیه می‎فرماید.

 

به صبر و توكل، رضا و حسابرسی نفس و استغفار و پرهیز از ظلم، خصوصاً به یتیمان و ضعفا وصیت می‎كند و می‎فرماید: خداوند در كیفر كسی كه شكسته‎ای را برنجاند و ضعیف و افتاده‎ای را بیازارد، گذشت نمی‎فرماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: