يكشنبه: 26/فرو/1403 (الأحد: 5/شوال/1445)

غنیمت شمردن فرصت و توصیه به درس خواندن

دانش‎آموزان و دانشجویان عزیز

  فرصت را غنیمت بشمارید، درس بخوانید تا آگاهی و معرفت پیدا كنید. درس بخوانید تا خودتان و جامعه و اسلام را عزیز و سربلند كنید. درس بخوانید تا خودتان و دیگران را از ظلمت جهالت نجات دهید.

درس بخوانید، برای اینكه مشكلاتی را كه در رشته‎های گوناگون علمی تاكنون لاینحل مانده، حل نمایید و با سرپنجه بینش و دانش گره‎های بازنشده از كار بشر را باز نمایید. درس بخوانید تا دانشمند شوید‌؛ بفهمید شما از دیگران در استعداد و نیل به مدارج عالیه كمال و معارج سامیه ابتكار و اختراع كمتر نیستید، بلكه قوی‎تر و رشیدترید. در اسباب و وسایل ظاهری، هیچ وسیله‎ای بر غلبه و پیروزی بر استكبار و استبداد قوی‎تر از علم نیست.

بدانید كه دنیا و آینده آن برای ملت‌های عالم و دانا است، و این شمایید كه باید ملت اسلام را به مجد و عزّت دیرین و بیشتر از آن برسانید، همت‌ها را بلند كنید. نیل به همة مدارج علمی را قابل تحصیل بدانید.

خداوند متعال به بشر و این مخلوق هنوز هم ناشناخته، لیاقت تسخیر كائنات زمینی و آسمانی را عطا كرده، یا به بیان دیگر، آنها را مسخّر او گردانیده است.

به پیش بروید و اسرار كائنات و آیات علم و قدرت خدا را كشف

 

كنید. عزّت و قوّت و استقلال و هر چیز خوبی كه فطرت سالم و پاك بشر، طالب آن است، با علم فراهم می‎شود و ذلّت و ضعف و زبونی، نتیجه جهل و ناآگاهی است.

خود را برای اسلام و برای اعلای كلمة‎الله و برای حصول اهداف الهی، قرآنی و برای خدمت به محرومان و نجات مستضعفان آماده سازید و هر رنج و تلاشی را كه در تحصیل علم متحمل می‎شوید، با نیت خالص و پاك آن را فی سبیل ‎الله و در راه خدا و راه آسایش خلق خدا محسوب دارید، تا از اجر و ثواب بسیار برخوردار شوید.

موضوع: 
نويسنده: