دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

شرکت در مجالس اسلامی

در مجالس اسلامی كه در مجمع اسلامی یا جاهای دیگر تشكیل می‎شود، خالصانه و بی‎ریا برای كسب فیض و زنده نگه‌داشتن تعهدات مذهبی شركت نما و آن مجالس را بزرگ می‎شمار و قدر بدان!

موضوع: 
نويسنده: