پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

شرکت در مجالس اسلامی

در مجالس اسلامی كه در مجمع اسلامی یا جاهای دیگر تشكیل می‎شود، خالصانه و بی‎ریا برای كسب فیض و زنده نگه‌داشتن تعهدات مذهبی شركت نما و آن مجالس را بزرگ می‎شمار و قدر بدان!

موضوع: 
نويسنده: