يكشنبه: 26/فرو/1403 (الأحد: 5/شوال/1445)

تفکر در عظمت الهی

چنانچه خوب تأمل كنید و عظمت خداوندی، رسیدن مرگ و تحت

 

محاسبه الهی قرار گرفتن و نیز ثواب‎های عظیم در برابر اطاعت فرمان خداوند را مدّنظر قرار دهید، ان‌شاءالله شیطان شما را رها می‎كند. ولی باید بدانید كه هیچ‌گاه انسان از مكر شیطان و وسوسه‎های نفسانی خلاص نمی‎شود، مگر اینكه ایمان و معرفت او كامل شده باشد. تكمیل معرفت و ایمان حاصل نمی‎شود، مگر با تعقّل و تفكّر در عظمت خداوند و عجز انسان در برابر قدرت او و یقین به حتمی بودن و حق بودن عذاب و ثواب و فنای دنیا و همراه این تفكرات، تقوا، اطاعت اوامر و نواهی الهی.

و الله العالم

لطف‎الله صافی

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: