پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

نامه شماره 27

بسم الله الرّحمن الرّحیم

خدمت با سعادت مرجع شیعه آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی

با سلام

مشكل من انتخاب همسر آیندهام میباشد، چندی است كه در مورد انتخاب همسرم مشغول فكر كردن و انتخاب معیارهای درست، كه مورد قبول خداوند متعال باشد، هستم، معیارهایی كه مورد قبول عقل و شرع باشد و مرا در زندگی مشترك، با زنی به خوشبختی كامل و آنچه مورد نظر اسلام است، برساند.

معیارهای من، عبارتند از: همفكری و هم‌عقیده بودن، مشترك بودن مكتب و دیدگاه و جهان‌بینی، ازنظر روحی و فكری به‌هم نزدیك بودن و در یك كلام هم‌شأن بودن، ازنظر فكری.

به ثروت، زیبایی، تحصیلات و غیره اهمیت نمیدهم‌؛ هرچند این مسائل را انكار نمیكنم. به‌هر‌حال انسان دوست دارد همسری زیبا، دارای تحصیلات عالیه داشته باشد، ولی به نظر من، وقتی انسان با دختری كه با او هم‌فكر و هم‌عقیده است، ازدواج كند، خودبه‌خود همه این مسائل حل میشود.

زیرا به نظر خود، طرز تفكر من، شعاع بسیار وسیعی در مورد معیارهای ازدواج دارد‌؛ هم‌فكر بودن؛ فكر من این‌ است كه به تحصیلات و كسب دانش تا آخر عمر ادامه دهم، دائماً در مورد مسائل مختلف فكر كنم، از گناه و معصیت الهی پرهیز كنم، در زندگی فردی باشم كه گوش به فرمان عقل باشد و عقلش بر احساساتش غلبه داشته باشد، و در یك كلام انسانی باشم

 

كه خداوند خواستار آن انسان و مورد توجه خداوند باشد. میل دارم همسرم، خانودهاش و فامیلش دارای این طرز تفكر باشند؛ مهم‌تر، خود آن زن، این طرز تفكر را داشته باشد؛ طرز تفكری اسلامی و مورد قبول خداوند.

ولی مشكل من در اینجا خود را نشان میدهد، چگونه بفهمم دختری دارای این شرایط است‌؛ من در دانشگاه تحصیل میكنم، در این دانشگاه دختر و پسر مشغول تحصیل هستند. ازطرفی از ارتباط كلامی با دخترها پرهیز دارم و ازطرفی مایلم بدانم كدام دختر در این دانشگاه یا در شهر محل سكونتم، دارای این طرز تفكر است.

باور كنید وقتی در تخیل و رؤیا، به این مسئله فكر میكنم كه مشكلم حل شده است، آن دختر مورد علاقهام را پیدا كردهام و با او ازدواج كردهام، آنچنان آرامش و اطمینان تمام وجودم را ]فرا[ میگیرد، كه وصف‌ناشدنی است.

اكنون كه مشغول نوشتن این نامه برای حضرتعالی هستم، مانند مرغی سرگردان و حیران هستم، نمیدانم با چه دختری وصلت كنم.

معیار من، خانه، دارای زیبایی و ... نیست، معیار من همفكر و همعقیده بودن است، زیرا با چنین دختری، زندگی را شروع كردن، آغاز خوشبختی است.

میخواهم ازنظر جنابعالی مطلع شوم و راه درست، كه مورد قبول حضرت حق باشد را، شما به من نشان دهید چگونه همسر آیندهام را بشناسم؟ و آیا این معیارها درست است و اشتباهی در مورد انتخاب معیارهایم ندارم؟ مرا راهنمایی كنید تا از این سرگردانی نجات پیدا كنم و هر روز تمایل به

 

كسی پیدا نكنم و پیش خود خیال نكنم این همان است كه به‌دنبالش بودم و بعد ببینم سراب است. البته تمایل من فقط نگاه است و نه حتی چشم‌چرانی، بلكه نگاهی كوتاه و سریع، حتی از نگاه به نامحرم، اگر‌چه كوتاه، اِبا دارم، ولی بعضی مواقع چشم من به كسی میافتد و هر‌چه دیده بیند، دل كند یاد.

با تشكر

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: