رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 12/بهم/1401 (الأربعاء: 10/رجب/1444)

احکام قبله

84. كسی كه نماز را به‌صورت خوابیده میخواند، رو به قبله بودن او چگونه است؟

باید به پهلوی راست بخوابد، طوری كه جلوی بدنش رو به قبله باشد و اگر ممكن نیست باید به پهلوی چپ بخوابد كه جلوی بدنش رو به قبله باشد و اگر این را هم نمی‎تواند، باید به پشت بخوابد كه كف پایش رو به قبله باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: