چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

احکام قبله

84. كسی كه نماز را به‌صورت خوابیده میخواند، رو به قبله بودن او چگونه است؟

باید به پهلوی راست بخوابد، طوری كه جلوی بدنش رو به قبله باشد و اگر ممكن نیست باید به پهلوی چپ بخوابد كه جلوی بدنش رو به قبله باشد و اگر این را هم نمی‎تواند، باید به پشت بخوابد كه كف پایش رو به قبله باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: