رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 12/بهم/1401 (الأربعاء: 10/رجب/1444)

سجده واجب قرآن

117. آیا برای انجام سجده واجب قرآن، رعایت حجاب برای خانمها لازم است یا خیر؟

 

در سجده واجب قرآن، اگر مواضع هفت‌گانه سجود بر زمین باشد و پیشانی بر مُهر یا چیزی كه سجده بر آن صحیح است قرار گیرد، كافی است و رعایت حجاب و رو به قبله بودن و وضو داشتن لازم نیست.

118. اگر كسی آیه سجده را از ذهن بگذراند ولی بر زبان نیاورد، مثلاً از روی قرآن نگاه كند، آیا سجده بر او واجب میشود؟

صرف خطور در ذهن موجب وجوب سجده نمی‎شود.

119. اگر آیه سجدهدار را از رادیو یا نوار بشنویم سجده واجب است یا خیر؟

در شنیدن مستقیم آیه، اگرچه ازطریق رادیو باشد، سجده واجب است و در شنیدن از نوار حكم سجده، بنا بر احتیاط است.

120. اگر ترجمه آیه سجدهدار را بشنویم، آیا سجده واجب میشود یا خیر؟

با شنیدن ترجمه آیه سجده‎دار، سجده واجب نمی‎شود.

121. اگر در هنگام سجده غیر نماز، آیه سجده را بشنویم، چه وظیفهای داریم؟

باید سر از سجده برداشته، مجدداً به سجده بروید.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: