سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

ارتباط با نامحرم

433. سلام بر نامحرم چه حكمی دارد؟

در محیط‎های جمعی سلام بر جمع مانعی ندارد؛ ولی بهتر است از سلام‎های خصوصی كه نوعاً زمینه‌ساز فتنه

 

است، اجتناب شود. از امیرمؤمنان× روایت شده است كه فرمود: «من به زن جوان سلام نمی‎كنم؛ زیرا می‎ترسم در قلبم چیزی خلجان كند كه مطلوب پروردگار نیست».

434. آیا صحبت با نامحرم در محیط خلوت و به مدت طولانی جایز است؟

اگر محیط خلوتی باشد كه دیگری نتواند به آن وارد شود بودن دو نامحرم در آن مكان، حرام است، و در غیر آنجا هم، اگر صحبت‌های شهوانی باشد، یا مفسده دیگری بر آن مترتب شود، جایز نیست.

435. آیا میتوانیم با دختر نامحرمی، صیغه خواهر و برادری بخوانیم، و مثل خواهر و برادر با هم رفتار كنیم؟

خیر، صیغه خواهر و برادری با نامحرم مشروع نیست، آنچه موجب محرمیت می‎شود، انجام عقد ازدواج به‌صورت دائم یا موقت، با رعایت شرایط مربوطه است.

436. در خانواده ما رسم است كه در میهمانیها همه بستگان با یكدیگر دست میدهند. دست‌دادن بدون ‌قصد لذت چه صورت دارد؟

دست دادن با نامحرم، اگرچه از بستگان نزدیك مثل پسردایی و پسرعمو باشند، حتی بدون قصد لذت هم جایز نیست. لازم است آنها را با احكام شرعی آشنا سازید.

 

437. آیا دایی یا عموی جوان میتواند دختر خواهر یا دختر برادر خود را كه جوان است، ببوسد؟

اگر قصد لذت شهوانی و ریبه در كار نباشد، اشكال ندارد.

438. لبخند زدن هنگام صحبت با نامحرم چه حكمی دارد؟

لبخند زدن و هر كاری كه در معرض تهییج نامحرم است، جایز نیست، و در حدیث آمده كه هزار سال حبس در آخرت مجازات یك كلمه شوخی با نامحرم است.

439. اگر انسان با دوست‌دختر خود به امامزاده برود و زیارت كند، آیا زیارتش همانند دوست معمولی صحیح است؟

رفتن به زیارت امامزادگان برای كسب ثواب است. اگر انسان در مسیر كسب ثواب، گناهی مرتكب گردد، واضح است كه به پاداش مذكور نخواهد رسید و چه‌بسا موجب افزایش گناه نیز بشود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: