شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

صله رحم

567. اگر پدر و مادر، با بستگان خود قطع رابطه كنند،

 

تكلیف فرزندان چیست؟

فرزندان به وظیفه خود عمل نمایند؛ مگر آنكه رفتن آنها موجب آزار والدین باشد كه در این صورت، می‎توانند با نامه یا تماس تلفنی، صله رحم نمایند.

568. چه موقع قطع رحم جایز است؟

صله رحم حتّی با خویشاوندان فاسق واجب است و لازم است در ارشاد آنان تلاش شود. بلی چنانچه سختی و مشقتی در بین باشد، صله رحم وجوب ندارد؛ ولی باید توجّه داشت كه لازم نیست این عمل با رفتن به منزل ارحام و مهمانی كردن و مهمان شدن و... انجام گیرد. همین اندازه كه قطع رحم نشود كافی است و این كار با پیغام فرستادن یا تماس تلفنی یا نوشتن نامه یا سلام كردن هم محقّق می‎شود.

569. در صله رحم نسبت قرب و بعد ارحام بر چه ملاكی استوار است؟ آیا تلفن كردن برای صله رحم كافی است؟

صله رحم به هر شكلی كه انسان بتواند باتوجه‌به شرایطش انجام دهد، رافع تكلیف است؛ مثلاً برای كسی كه امكان دیدار حضوری بر اثر بعد مسافت یا علل دیگر وجود ندارد، تلفن زدن یا حتی مكاتبه می‎تواند رافع

 

تكلیف باشد. منظور از قطع رحم این است كه انسان به‌‌طوركلی نسبت به خویشاوند خود بی‎اعتنا شود.

ارحام، كسانی هستند كه در مراتب ارث واقع می‎شوند؛ مانند پدر و مادر، برادر و خواهر و فرزندان آنها و عمو، عمه، خاله، دایی و فرزندان آنها.

570. وقتی فرد ببیند برادرش به وظایف دینی ]نماز، خمس و...[ عمل نمیكند و به تذكر هم گوش نمیدهد، میتواند رفت‌وآمد نداشته باشد و صله رحم را به احوال‌پرسی تلفنی و مانند آن محدود كند؟

صله رحم به نحو مذكور در سؤال كفایت می‎كند؛ هرچند در صورت احتمال تأثیر، بهتر است رفت‌وآمد را قطع نكند. بلی، اگر قطع رابطه در توجه او به وظایف شرعی مؤثر باشد، از باب نهی از منكر لازم است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: