سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

احکام امر به معروف و نهی از منکر

509. در چه شرایطی میتوانیم امر به معروف و نهی از منكر كنیم؟

بعض از شرایط امر به معروف به‌شرح زیر است:

الف. امركننده به معروف و نهی‌كننده از منكر باید خود معروف و منكر را بشناسد.

ب. بداند كه فاعل منكر، علم به منكر بودن آن عمل دارد و بدون عذر شرعی مرتكب می‎شود.

ج. احتمال تأثیر بدهد.

د. امر به معروف و نهی از منكر برای او ضرر نداشته باشد.

هـ. کسی که معروف را ترک و یا منکر را انجام می‌دهد بر ادامه عمل خود اصرار داشته باشد.

510. آیا كسی كه خودش به معروف عمل نمیكند و مرتكب‌ گناه میشود، حق دارد دیگران را امر و نهی ‌كند؟

آری، بر او هم واجب است كه با تحقّق شرایط، امر به معروف و نهی از منكر كند؛ البته باید بداند كه اگر بخواهد سخنش در قلب دیگران جای گیرد و تأثیر بگذارد، با عمل و رفتار خود بهتر می‎تواند به این هدف دست یابد.

 

511. آیا امر به معروف و نهی از منكر بر شخصی كه شناخت و آگاهی كافی از معروف و منكر ندارد، واجب است؟

خیر، واجب نیست؛ ولی باید شرایط و مسائل امر به معروف را یاد بگیرد تا دچار اشتباه نگردد.

512. در فریضه امر به معروف و نهی از منكر، آیا یك بار تذكر دادن كافی است یا باید چندین بار تكرار كند؟

اگر در تكرار تذكّر، احتمال تأثیر می‎دهد، باید تكرار كند.

513. اگر پدر یا مادر مرتكب گناه شوند، وظیفه فرزند در مقابل ایشان چیست؟ آیا نهی از منكر نسبت به ایشان بی‌احترامی محسوب نمیشود؟

نهی از منكر ملازم با بی‌احترامی نیست، و فرزند می‎تواند با كلام متین و اخلاق حسنه با پدر و مادر برخورد نماید، و عواقب انجام معصیت را به ایشان تذكر دهد، و آنان را متوجه تكالیف شرعی نماید، و درصورتی‌كه تأثیر نكرد، وظیفه‎ای ندارد.

514. در محل كار تخلّفاتی را میبینیم كه اگر به آنها تذكر بدهیم، ممكن است موجب محرومیت از بعضی امتیازات مانند اضافهكاری، پاداش و ترفیع رتبه شود، وظیفه ما چیست؟

به‌طوركلی اگر خوف داشته باشید كه بر اثر امر به

 

معروف و نهی از منكر، ضرر قابل توجهی به شما برسد، انجام آن واجب نیست، ولی چنانچه بتوانید، لازم است از طرق غیر مستقیم اقدام نمایید.

515. در زمان حكومت اسلامی، اگر نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد اجتماعی از خود جدیّت نشان ندهد، وظیفه مردم چیست؟

این واجب با وجود شرایط از كسی ساقط نمی‎شود، مگر آنكه دیگران به این فریضه عمل نمایند.

516. وظیفه كسی كه به مجلس تماشای فیلمهای مبتذل رفته است و میداند امر به معروف و نهی از منكر با تمسخر حاضران مواجه میشود، چیست؟

چنانچه احتمال تأثیر نمی‎دهد، نهی از منكر واجب نیست. ولی باید خودش از مجلس خارج شود و اگر ناچار به ماندن است، نگاه نكند.

517. اگر كسی عملی را مرتكب شود كه مرجع تقلید من آن را حرام میداند، ولی به نظر مرجع تقلید خودش جایز است، آیا باید او را از آن عمل نهی كنم؟

خیر، نهی او در این خصوص مورد ندارد.

 

موضوع: 
نويسنده: