پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

فال‌گیری

558. اعتماد به فال‌گیر و طالعبین و كفبین از نظر شرعی چه حكمی دارد؟

این‌گونه امور، مستند شرعی ندارد و دلیلی نیز بر اعتماد

 

به حرف ایشان در دست نیست. علاوه بر این، اعتماد به این امور در بعضی موارد، موجب گمراهی و كدورت و اختلاف دوستان و نزدیكان می‎گردد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: