دوشنبه: 3/مهر/1402 (الاثنين: 10/ربيع الأول/1445)

ترقه‌بازی

569. آیا ترقههایی‌كه در چهارشنبه‌سوری زده میشود، اشكال دارد؟

ترساندن و ایجاد مزاحمت و آزار مؤمنین به هر صورت حرام است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: