پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

ترقه‌بازی

569. آیا ترقههایی‌كه در چهارشنبه‌سوری زده میشود، اشكال دارد؟

ترساندن و ایجاد مزاحمت و آزار مؤمنین به هر صورت حرام است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: