دوشنبه: 25/تير/1403 (الاثنين: 8/محرم/1446)

داستان تألیف «منتخب الاثر»

سؤال: حضرت آیت‌الله در صورت امکان در مورد کتاب «منتخب الاثر» که تألیف فرموده‌اید توضیحاتی بیان فرمایید.

جواب: در آن زمان من خیلی روی این کتاب زحمت کشیدم. آن‌وقت کتاب کم بود اگر در تمام قم می‌گشتید کتاب‌هایی که ممکن بود مصدر کتابی مثل منتخب الاثر شود به‌قدر همین کتابخانه‌ای که بنده الآن دارم که خیلی جزئی و مختصر است، کتاب نبود بعضی کتاب‌ها را با زحمت پیدا می‌کردم برای پیدا کردن بعضی کتاب‌ها به تهران می‌رفتم یا جاهای دیگر. در آن زمان وسائل مثل امروز نبود.

تاریخ بغداد چهارده جلد است من تمام آن را دیدم از اول تا آخر، تا چند روایت پیدا کنم یک صفحه نبود که ندیده باشم یا مسند احمد و کتاب‌های دیگر که در مقدمه نوشته‌ام، تمام اینها را با زحمت دیده‌ام.

یادم هست کتابی را می‌خواستم پیدا کنم که در قم نبود و برای من خیلی اهمیت داشت رفتم تهران پیدا نشد، رفتم خیابان باب همایون کتابخانه‌ای بود که پیرمردی

 

صاحبش بود از او پرسیدم این کتاب را دارید؟ گفت بله و رفت از بالا آورد و به من داد و من همان‌جا مطلبی که می‌خواستم پیدا کردم، گفتم من چنین مطلبی می‌خواستم اگر اجازه دهید همین‌جا بنویسم گفت مانعی ندارد.

موضوع: 
نويسنده: