جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

مراحل دشوار تألیف منتخب‌الاثر

من وسیله‌ای که نداشتم، همۀ این روایات را خودم استنساخ می‌کردم و بعد پاک‌نویس می‌کردم، بعد هم چون در تهران چاپ می‌شد خودم هر روز مقداری مطلب برای چاپخانۀ حیدری توسط دانشمند محترم آقای حاج میرزا حسن مصطفوی که از فضلا است ارسال می‌کردم به این صورت که خودم هر روز عصرها می‌رفتم گاراژ ترانسپورت تا اگر مسافری آشنا باشد به او بدهم و خواهش کنم که بدهد به ایشان.

موضوع: 
نويسنده: