جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

نگرانی شدید آیت‌الله بروجردی(رحمه الله)

روزی خدمت مرحوم آیت‌الله بروجردی بودیم ایشان خیلی ناراحت بودند، به ایشان عرض کردیم چرا متأثرید؟ چرا ناراحتید؟ فرمودند: از این پول‌هایی که می‌دهم ناراحتم.

 

ما خیال کردیم منظور ایشان پول‌هایی است که به‌طور متفرقه از ایشان گرفته می‌شود عرض کردیم: بالاخره ادارۀ این وضع به غیر از این راه نمی‌شود. فرمودند: نه، من از این شهریه‌ای که می‌دهم ناراحتم.

عرض کردیم: اگر بخواهد پول به اشخاصی که استحقاق دارند برسد در شهریه می‌رسد، ایشان کتابی را برداشتند و فرمودند:

اگر من پول بدهم و این حوزه اقامه شود و این کتاب نوشته شود جواب خدا را چه بدهم؟

یعنی از اینکه در یک کتابی در یک نقطه‌ای یک انحراف و اشتباهی دیده بود خودش را مسئول می‌دانست و می‌فرمود: من مسئولم.

موضوع: 
نويسنده: