جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

مراتب دین‌شناسی

دین‌شناسی معنای وسیع و مراتبی دارد، یک مرتبه‌ای است که نصیب سلمان می‌شود، یک مرتبه‌ای است که نصیب اباذر می‌شود، ولی همۀ مسلمان‌ها در حد شأن خودشان دین‌شناسی دارند، هرچه در این مطلب انسان بیشتر بصیرت پیدا کند کمال معنوی و حقیقی او کامل‌تر می‌شود.

نويسنده: 
کليد واژه: