جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

تنها انتظار ما از دانشجویان

ما از دانشجویان فقط همین انتظار را داریم که بدانند در این درسی که می‌خوانند و برنامه‌هایی که به آنان پیشنهاد می‌کنند در پیشگاه خداوند متعال مسئولند، به مسئولیت خدایی خود نگاه کنند، به مسئولیتی که در برابر خداوند و امام زمان(عج) و تاریخ و وجدان خود دارند نگاه کنند.

دانشجو چه زن باشد و چه مرد باید حدود و احکام اسلام را رعایت کند ما باید افتخار کنیم که مسلمان هستیم و به برنامه‌های اسلامی ‌احترام می‌گذاریم. جوانان مواظب خود هستند، زن‌ها مواظب عفت و عصمت خود هستند.

در کشورهای خارج که بروید آنها که مسلمانیشان با استقامت باقی مانده است برنامه‌های اسلام را با شجاعت و عزّت حفظ می‌کنند اینکه انسان تحت تأثیر تبلیغات دیگران و ضعیف‌النفس باشد خیلی خطرناک است، باید ما قوت دینی، فکری و اعتقادی داشته باشیم تا بتوانیم در مقابل تمام این هجمه‌ها مقاومت کنیم. ما دانشجویانی می‌خواهیم که خود را برای آینده اسلام بسازند، برای عزّت و افتخار بخشیدن به مسلمانان.

نويسنده: