دوشنبه: 25/تير/1403 (الاثنين: 8/محرم/1446)

محکم بایستید و بگویید ما مسلمانیم.

والله به خود امام در یک موضوعی عرض کردم، بعضی از مطالبی که عنوان می‌شود مخالفین هم می‌دانند که این مطالب جزء اسلام است و اگر ما عقب‌نشینی کنیم می‌گویند از راه خودشان عقب نشستند. 

نويسنده: