يكشنبه: 12/آذر/1402 (الأحد: 20/جمادى الأول/1445)

حفظ هویت اسلامی در سفر به کشورهای دیگر

در مسافرت‌هایی که آقایان می‌کنند مواظب هویت اسلامی ‌خودشان باشند به صورتی که معلوم باشد اینها مسلمانند و متعلق به اسلام و مسلمین هستند و هویت اسلامی ‌خودشان را عرضه کنند؛ این کار هم برای عزّت اسلام مؤثر است و هم برای تبلیغ اسلام.

نويسنده: 
کليد واژه: