پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

  1. شرط‌بندی حلال است یا حرام؟

ج. شرط‌بندی در مواردی مثل مسابقات اسب‌دوانی و تیراندازی با شرایط مقرّر جایز، و در سایر موارد جایز نیست.

  1.  حكم برد و باخت و جوایز در بازیهای ورزشی مثل فوتبال و والیبال چیست؟

ج. جوایزی كه از طرف سازمان‎ها و مؤسسات پرداخت می‎شود، حلال است؛ ولی اگر جایزه از سوی بازیكنان باشد و بازی با شرط برد و باخت برگزار شود، قمار و حرام است.

  1.  آیا بازی با شطرنج و شرکت در مسابقات شطرنج و تعلیم‌وتعلم و خریدوفروش آن باتوجه‌به احادیث و روایات و ادله فقهی که در مورد آن وارد شده است، جائز می‌باشد؟

ج. به‌نظر حقیر بازی شطرنج و لو بدون بردوباخت باشد و تعلیم‌وتعلم و خریدوفروش آن و شرکت در مسابقات به هر نحو باشد، حرام است.

نويسنده: 
کليد واژه: