جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

  1.  نذرهایی برای قبولی در كنكور كردهام كه انجام آن با درس خواندن برایم مشكل است؛ آیا میتوانم آنها را تغییر دهم؟

ج. اگر در موقع نذر كردن، صیغه نذر را به عربی یا فارسی نخوانده باشید، چیزی بر شما واجب نیست.

  1.  نذری كردهام؛ ولی بین دو چیز (روزه گرفتن و صدقه دادن به فقیر) شك دارم و نمیدانم كدام یك از آن دو است، تكلیف چیست؟

ج. اگر صیغه نذر را خوانده‌اید، باید احتیاط كرده و به هر دو عمل كنید.

  1.  كفاره نذری كه عمداً بجا نیاورده و مدتی از زمان آن گذشته است، چگونه است؟

ج. كفاره آن، آزاد كردن یك بنده یا اطعام شصت فقیر و یا گرفتن دو ماه روزه است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: