پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

  1. در دوران كودكی پولی از كسی برداشتهام و نمیتوانم مستقیماً مطلب را به او بگویم، به‌نظر شما چگونه عمل كنم؟ آیا میتوانم صدقه بدهم؟

ج. باید به طریقی، پول را به صاحبش برسانید و لازم نیست بگویید بابت چه چیز است؛ مثلاً می‎توانید به او بگویید این پول را سابقاً از من طلب داشته‎ای و یا به حساب بانكی او واریز كنید و یا به ‌وسیله شخص دیگری ‎پول را به دست او برسانید و در هر حال صدقه دادن كفایت نمی‎كند.

  1.  كفش من در مسجد گم شد، كفش دیگری به‌جای آن برداشتم، كار من چه حكمی دارد و الآن چه باید بكنم؟

ج. اگر بدانید كفشی كه برداشته‎اید مال كسی است كه كفش شما را برده، می‎توانید به‌جای كفش خود بردارید؛ ولی اگر قیمت آن از كفش خودتان بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهید؛ و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شوید، باید با اجازه حاكم شرع (مجتهد جامع‌الشرایط) زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهید. اما اگر احتمال می‎دهید كفشی كه برداشته‎اید مال كسی كه كفش شما را برده نیست، باید صاحب آن را پیدا كنید و چنانچه مأیوس شدید، آن را از طرف صاحبش به فقیر غیرسید صدقه بدهید.

  1.  اگر شاخه درخت كسی در باغ همسایه برود، آیا همسایه می‌تواند میوه این شاخه را تصرف كند؟

ج. در فرض سؤال، جواز تصرف همسایه در میوه درخت یا شاخه او منوط به اجازه صاحب درخت است.

نويسنده: 
کليد واژه: