چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)


31. تقسیم‌گر آتش دوزخ

عَنْ حُذَیْفَة: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص):

«عَلِیٌّ قَسیمُ النّارِ».[1]

از حذیفه روایت است كه رسول خدا(ص) فرمود:

«علی تقسیم‌گر آتش دوزخ است».

 

 

 

[1]. دیلمی، فردوس‌الاخبار، ج3، ص90؛ نیز ر.ک: ابویعلی، طبقات‌الحنابله، ج1، ص320؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج42، ص301.

دارقطنی در العلل‌الوارده (ج6، ص272) از ابوذر روایت كرده كه رسول اكرم(ص) فرمود: «علی تقسیم‌گر آتش دوزخ است، دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به دوزخ می‌افكند».

در طبقات‌الحنابله (ابویعلی، ج1، ص320) محمد بن منظور طوسی می‌گوید: نزد احمد بن حنبل بودیم كه مردی به وی گفت: ای اباعبدالله! چه گویی دربارة این حدیثی كه علی گفته است: «من تقسیم‌كننده آتش دوزخم».

احمد گفت: چه انكاری در این حدیث دارید؟ مگر برای ما از پیامبر روایت نشده كه به علی فرمود: «جز مؤمن تو را دوست نمی‌دارد، و جز منافق تو را دشمن نمی‌دارد؟»گفتم: [چرا.] گفت: [جای] مؤمن كجاست؟ گفتیم: بهشت .گفت: [جای] منافق در كجاست؟ پاسخ دادیم، در آتش. گفت بنابراین علی، تقسیم‌گر آتش دوزخ است.

نويسنده: